Siesta Extranet
CZ
Search…
⌃K

Ideální dostupnost

Perfektní správa rychlosti prodeje.

Obecné

Tabulka ideální dostupnosti nám znázorňuje, jakou rychlostí prodáváme kapacitu v jednotlivých týdnech před příjezdem dle nastaveného plánu. Graficky nám v jednotlivých týdnech ukazuje, zda prodáváme naše pokoje podle plánu. Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení s Tarifem Comfort a Expert.

Přehled Ideální dostupnosti

Levá svislá lišta zobrazuje jednotlivé typy pokojů a počet pokojnocí za týden v závorce, níže jsou procentuálně vyjádřeny plány ideální obsazenosti, ADR, týdenní tržba a ukazetel RevPar. Horní vodorovná lišta je rozdělena podle týdnů. Jednotlivá políčka (týdny) jsou barevně označeny.

Barevné rozhraní

Prodáváme významně příliš rychle - daný týden je vyplněn světle zelenou barvou
Prodáváme příliš rychle - daný týden je vyplněn tmavě zelenou barvou
Prodáváme dle plánu - daný týden je bez výplně, zůstává šedivý
Prodáváme příliš pomalu - daný týden je vyplněn tmavě červeně
Prodáváme významně příliš pomalu - daný týden je vyplněn světle červeně

Práce s Ideální dostupností

Dle tabulky ideální dostupnosti vidíme v jakém období je třeba pracovat s cenami, abychom dosáhli plánovaných prodejů.Toho můžeme využít v “úpravách cen a restrikcí” při úpravách ceny. Kde dané barvy zastupují určité úrovně dostupnosti:
světle zelená
- zastupuje pozitivní dostupnost +2
tmavě zelená
- zastupuje pozitivní dostupnost +1
šedivá
- zastupuje ideální úroveň
tmavě červená
- zastupuje negativní dostupnost -1
světle červená
- zastupuje negativní dostupnost -2
Pro více informací ohledně cenotvorby kontaktujte svého account managera nebo technického poradce.