Siesta Extranet
CZ
Search…
⌃K

Zdroje rezervací

Jmenný seznam zdrojů Vašich rezervací.

Obecné

Zde najdete seznam všech zdrojů rezervací Vašeho zařízení. Nedoporučujeme přidávat další zdroje rezervací bez konzultace s technickým poradcem.

Barevné rozlišení zdrojů

Slouží pro přehledné rozlišení jednotlivých zdrojů ve Vašem kalendáři. Zaškrtněte pole vlastní barva aktivní a vyberte Vámi požadovanou barvu. Takto pokračujte i u dalších zdrojů.
Pozor. Pro správnou funkčnost a zobrazení této funkce v kalendáři musíte mít vyplou možnost "Zobrazit rezervace v barvě partnera". Toho docílíte v záložce Rezervace/ Kalendář / Nastavení (malé ozubené kolečko v pohyblivé listě).