Pokladna

Přehled všech finančních pohybů v ubytovacím zařízení

Obecné

Pokladna umožňuje snadno evidovat všechny peněžní transakce na směnách recepčních. Slouží pro evidenci i kontrolu chyb nebo jejich zpětné dohledání. Pokladna může sloužit jako pomůcka při předávání směn jako výčetka.

Na obrazovce vidíte v jaké měně byly transakce provedeny, jak byly zaplaceny a kolik transakcí daného typu platby bylo uskutečněno .

V pravém sloupci jsou zobrazené jednotlivé směny recepčních a pohyby provedené v době jejich přítomnosti. Kliknutím na směnu se dostanete na její detail.

Na detailu vidíte detailně všechny pohyby, které se udály za směnu recepčního. Přes ikony ve sloupci "Ostatní" se můžete dostat na detail rezervace, které se transakce týká. Dalšími ikonami se dostanete na fakturu (ikona faktury), účet (ikona měšec) nebo historii událostí platby (ikona oka). Podržením kurzoru na ikoně detailu se zobrazí Siesta ID rezervace.

Směnu můžete upravit, uzavřít nebo i upravit pomocí přidání finančního pohybu. Pohyb můžete přidat i na obrazovce pokladny.

Práce s pokladnou a směnami:

pagePokladny a Směny

Last updated