Jak zavřít prodej v Siesta Extranetu?

Stručný návod na uzavření prodeje v rozhraní Siesta Extranetu.

Vzhledem k usnesení vlády ze dne 16. 3. 2020 je nutné od tohoto data do 24.3. 2020 nepřijímat žádné nové rezervace v tomto časovém úseku. Proto v těchto datech doporučujeme uzavřít prodej na všech prodejních kanálech.

Vstupte do sekce Management > Prodej a zvolte možnost Úprava cen a restrikcí.

Zvolte datum od dnešního dne do 24.3. 2020.

V tabulce napravo označte všechny pokoje.

V nabídce Zavřeno/Otevřeno zvolte možnost “Zavřeno” a klikněte na “Uložit změny”.

Pokud vaše pokoje svítí červeně jako na obrázku níže, nastavení bylo provedeno správně.

Last updated