Emailové šablony

Nastavení emailových šablon v SE.

Obecné

Pro usnadnění práce Vašich zaměstnanců lze využít přednastavené emailové šablony a nebo si vytvořit své vlastní. Ušetřený čas tak můžete využít pro jinou aktivitu.

Přehled Emailových šablon

Na této obrazovce můžeme vidět seznam všech vytvořených emailových šablon.

Vytvoření nové šablony

Pro asistenci při vytváření emailových šablon, prosím, kontaktujte technického poradce.

Last updated