Siesta Extranet
CZ
Search
⌃K

Emailové šablony

Nastavení emailových šablon v SE.

Obecné

Pro usnadnění práce Vašich zaměstnanců lze využít přednastavené emailové šablony a nebo si vytvořit své vlastní. Ušetřený čas tak můžete využít pro jinou aktivitu.

Přehled Emailových šablon

Na této obrazovce můžeme vidět seznam všech vytvořených emailových šablon.

Vytvoření nové šablony

Novou šablonu vytvoříme kliknutím vpravo dole na tlačítko “Přidat šablonu”
. Poté se nám zobrazí nové okno. V tomto oknu lze pak již jednoduše vytvořit novou šablonu. Nejprve vybereme Typ šablony, pokud máme více typů. V kolonce Název vybereme název šablony, který uvidí pouze odesílatel. Předmět emailu můžeme vytvořit také s automaticky se vyplňujícími se informacemi jako datum příjezdu či odjezdu a také číslem rezervace (plný výčet naleznete v pravém sloupci s názvem Předmět). Podobným způsobem se dá doplnit i text emailu, jen s více možnostmi. Text musí být vytvořen v HTML kódu. Obyčejný text je možné nechat přeložit do HTML kódu například z dokumentu Word pomocí možnosti Uložit jako: Web page. htm. Rovněž se dá vybrat, pro jaký jazyk bude email odesílán, toto nastavení lze přidat pomocí tlačítka na spodní liště "Přidat jazyk", hodí se například pro automatické odesílání šablony. Pomocí tlačítka na spodní liště "Přidat zdroj" můžete vybrat, pro které zdroje rezervací je emailová šablona vytvořena, vybrané zdroje se pak zobrazí v pravém sloupci v kolonce "Zdroje rezervací". Tlačítko "Přidat zařízení" využijete v případě, když máte v Extranetu více zařízení. Šablonu můžete smazat kliknutím v pravém dolním rohu "Smazat". Pokud ale šablonu smažete, ovlivní to počty poslaných emailů v analýzách a v historii poslaných emailů nebude v kolonce "Emailová šablona" nic uvedeno.
Pro asistenci při vytváření emailových šablon, prosím, kontaktujte technického poradce.