Robot

Restrikční robot Vám přinese jak úsporu času, tak zvýšení Vašich zisků.

Obecné

Zde se nachází nastavení restrikčního robota. Pro zapnutí a nastavení robota kontaktujte Vašeho technického specialistu. Restrikční robot podle přesného nastavení upravuje přednastavené restrikce tak, aby Vám přinesl ještě více zisku. Robot dokáže například upravit již nepotřebné last-minute restrikce, které se doposud museli sledovat a ručně měnit. Služba restrikčního robota je dostupná pouze v tarifu Expert.

Funkce restrikčního robota

Pokud máte službu restrikčního robota zapnutou, můžete sledovat jeho funkci pomocí dvou ukazatelů. Prvním z nich je seznam posledních akcí, v kterém jsou přehledně zobrazeny všechny poslední akce, která robot provedl. Druhým je tabulka aktivit, která plošně zobrazuje všechny provedené úpravy vykonané robotem.

Last updated