Finance
V této sekci lze snadno dohledat všechny informace ohledně financí spojených s rezervacemi.

Finance podrobně zobrazují detaily všech proběhlých finančních transakcí v daném zařízení, rozdělených do logických celků podle typu. Jsou zde uvedeny detaily o Účtech, Účtovaných položkách, provedených Platbách, Drobném prodeji (nevázaném ke konkrétní rezervaci) a nahlášených Neplatných kreditních kartách.

Seznam všech vytvořených hotelových účtu v rámci Extranetu. Jsou zde účty přiřazené k rezervaci i z drobného prodeje. V jednotlivých sloupcích jsou podrobné detaily ke každému z účtů.
Každý účet má své číslo, tzv. ID. Ikonou měšce se označuje stav uhrazení účtu (zelený - uhrazeno, žlutý - částečně uhrazeno, šedý - neuhrazeno). Každý účet má svou měnu, ve které jsou jednotlivé položky účtovány a ve které se pak účet hradí. Účet může mít libovolný název. Ne každý účet musí být přiřazený k rezervaci. Účty bez přiřazené rezervace byly vytvořeny v rámci drobného prodeje. Stejně tak ne každý účet musí být přiřazený ke konkrétnímu pokoji nebo hostu. Sloupce s celkovou částkou, celkovou platbou a jejich rozdílem jsou numericky vyjádřené stavy účtů (měšce ve druhém sloupci). Posledním detailem účtu je datum jeho vytvoření.
Podle vyjmenovaných detailů účtu můžeme seznam kliknutím na název sloupce seřadit (vzestupně/sestupně, podle abecedy, chronologicky).
Kliknutím na účet se dostaneme na detail daného účtu. Pouze kliknutím na uvedenou rezervaci u účtu se dostaneme na detail té rezervace.
Zde naleznete podrobný popis procesu fakturace.

V tomto seznamu jsou všechny naúčtované položky na účty v daném zařízení. Detaily jednotlivých položek zahrnují název položky, množství, v jakém byla položka naúčtována, cena za jednu položku, v jaké měně byla položka naúčtována, v jaké sazbě DPH, na jaké číslo účtu, faktura, na které byla položka vyúčtována a datum naúčtování položky na účet. Položky v tomto seznamu nejsou proklikávací, ale můžeme je seřadit opět kliknutím na nadpis sloupce.

Seznam všech přidaných plateb u všech účtů v zařízení. Většina detailů je podobná jako u předchozích seznamů, jen je zde navíc uvedeno, jakou metodou byla platba uhrazena, k jaké faktuře platba náleží (ne všechny platby mají fakturu), jaký byl účel platby a jaká pokladna platbu zaevidovala. Proklikem se dostaneme na detail účtu, kliknutím na rezervaci na detail rezervace a přes číslo faktury se dostaneme na detail spárovaného dokladu.
V tomto seznamu můžeme kromě řazení položek i mezi položkami vyhledávat. Můžete vyhledávat nejen podle samotných detailů seznamu, ale i podle fakturačních detailů nebo podle osoby, která platbu zaevidovala.

Zde naleznete účty, které nejsou přiřazené k žádné rezervaci. Jedná se tedy v podstatě o totožný seznam jako Účty, pouze s tím rozdílem, že chybí detaily o rezervaci, pokoji nebo hostovi.

Seznam kreditních karet, které byly na detailu rezervace nahlášené recepčním jako neplatné.
Last modified 2yr ago
Copy link
On this page
Obecné
Účty
Naúčtované položky
Platby
Drobný prodej
Neplatná kreditní karta