Finance

V této sekci lze snadno dohledat všechny informace ohledně financí spojených s rezervacemi.

Obecné

Finance podrobně zobrazují detaily všech proběhlých finančních transakcí v daném zařízení, rozdělených do logických celků podle typu. Jsou zde uvedeny detaily o Účtech, Účtovaných položkách, provedených Platbách, Drobném prodeji (nevázaném ke konkrétní rezervaci) a nahlášených Neplatných kreditních kartách.

Účty

Seznam všech vytvořených hotelových účtu v rámci Extranetu. Jsou zde účty přiřazené k rezervaci i z drobného prodeje. V jednotlivých sloupcích jsou podrobné detaily ke každému z účtů.

Každý účet má své číslo, tzv. ID. Ikonou měšce se označuje stav uhrazení účtu (zelený - uhrazeno, žlutý - částečně uhrazeno, šedý - neuhrazeno). Každý účet má svou měnu, ve které jsou jednotlivé položky účtovány a ve které se pak účet hradí. Účet může mít libovolný název. Ne každý účet musí být přiřazený k rezervaci. Účty bez přiřazené rezervace byly vytvořeny v rámci drobného prodeje. Stejně tak ne každý účet musí být přiřazený ke konkrétnímu pokoji nebo hostu. Sloupce s celkovou částkou, celkovou platbou a jejich rozdílem jsou numericky vyjádřené stavy účtů (měšce ve druhém sloupci). Posledním detailem účtu je datum jeho vytvoření.

Podle vyjmenovaných detailů účtu můžeme seznam kliknutím na název sloupce seřadit (vzestupně/sestupně, podle abecedy, chronologicky).

Kliknutím na účet se dostaneme na detail daného účtu. Pouze kliknutím na uvedenou rezervaci u účtu se dostaneme na detail té rezervace.

Zde naleznete podrobný popis procesu fakturace.

Naúčtované položky

V tomto seznamu jsou všechny naúčtované položky na účty v daném zařízení. Detaily jednotlivých položek zahrnují název položky, množství, v jakém byla položka naúčtována, cena za jednu položku, v jaké měně byla položka naúčtována, v jaké sazbě DPH, na jaké číslo účtu, faktura, na které byla položka vyúčtována a datum naúčtování položky na účet. Položky v tomto seznamu nejsou proklikávací, ale můžeme je seřadit opět kliknutím na nadpis sloupce.

Platby

Seznam všech přidaných plateb u všech účtů v zařízení. Většina detailů je podobná jako u předchozích seznamů, jen je zde navíc uvedeno, jakou metodou byla platba uhrazena, k jaké faktuře platba náleží (ne všechny platby mají fakturu), jaký byl účel platby a jaká pokladna platbu zaevidovala. Proklikem se dostaneme na detail účtu, kliknutím na rezervaci na detail rezervace a přes číslo faktury se dostaneme na detail spárovaného dokladu.

V tomto seznamu můžeme kromě řazení položek i mezi položkami vyhledávat. Můžete vyhledávat nejen podle samotných detailů seznamu, ale i podle fakturačních detailů nebo podle osoby, která platbu zaevidovala.

Drobný prodej

Zde naleznete účty, které nejsou přiřazené k žádné rezervaci. Jedná se tedy v podstatě o totožný seznam jako Účty, pouze s tím rozdílem, že chybí detaily o rezervaci, pokoji nebo hostovi.

Neplatná kreditní karta

Seznam kreditních karet, které byly na detailu rezervace nahlášené recepčním jako neplatné.

Last updated