Klient

V sekci Klient nalezneme nástroje ke správě uživatelů a jejich akcí, seznam pořízených Siesta Extranetů, své fakturační údaje a faktury vystavené za Siesta Extranet.

Uživatelé

V první záložce vidíte seznam všech uživatelů, kteří mají přístup do vašeho Siesta Extranetu. V zobrazených detailech máte kromě registračních údajů přehled o oprávnění uživatele a ke kterému Extranetu má přístup. Kliknutím na řádek se dostanete na detail uživatele, kterého můžete upravit nebo smazat. Tlačítkem vpravo dole “Přidat uživatele” můžete přidat další osoby. V poli “Aplikace” vyberte Extranet, ke kterému bude mít uživatel přístup. Oprávnění vyberte podle uživatele, kterému účet vytváříte. Recepční například v menu neuvidí položku Management, manager uvidí Management, ale ne Aplikace. Uživatelům nastavte i jazyk Extranetu, pod kterým se jim po přihlášení zobrazí (lze změnit později). V poli klient vyberte svou firmu. V případě, že uživatel zapomene své heslo, můžete heslo obnovit pomocí tlačítka "obnovit heslo" na detailu uživatele.

Druhá záložka, “User tracking” vám umožňuje zpětně dohledat změny provedené uživateli, kteří mají přístup do aplikace. Detaily vám ukáží, kdy se akce odehrála, a co uživatel udělal. Sloupek “Akce” zobrazuje provedenou činnost a sloupec “Objekt”, čeho se týkala. Kliknutím na uživatelskou akci se dostanete na podrobný detail akce.

Pokud si s něčím v této části nevíte rady, neváhejte kontaktovat svého technického poradce.

Aplikace

Seznam aplikací přiřazených k vašim fakturačním údajům (viz Vlastnosti).

Vlastnosti

Vlastnosti klienta jsou vámi používané fakturační údaje.

Fakturace

Najdete zde seznam faktur, které vám byly zaslány za používání Siesta Extranetu. Máte přehled zda byla faktura zaplacena, kdy byla vystavena/zaplacena a na jakou částku.

Last updated