Partneři - Alokace a Ceníky

Zde najdete návod, jak pracovat s individuálními ceníky pro partnery a jak nastavit alokace.

Obecné

Alokace

Alokace jsou předem nasmlouvané opce (předrezervace) pro jednoho partnera. Pomocí alokací si lze v určitých termínech zamluvit část ubytovací kapacity, která se nebude nabízet k prodeji. Partner musí do určeného data projevit o alokaci zájem, aby nebyla zrušena. Vše samozřejmě závisí na vaší dohodě. Alokace můžete nastavit v Recepce / Partner, kliknutím na konkrétního partnera a záložka alokace. V seznamu se zobrazují alokace vytvořené danému partnerovi. U každé jednotlivé alokace je detail o typu pokoje, ke kterému je přiřazena, počet těchto pokojů, datum, kdy je alokace aktivní a datum do které se musí alokace proměnit v rezervaci. Alokace slouží pro snížení dostupnosti směrem "ven", do prodeje. Pokud chcete, můžete do alokovaných pokojů vložit normální rezervaci.

Vytvoření alokace

Pro vytvoření alokace klikněte vpravo dole na tlačítko "Nová alokace. Ujistěte se, že zadáváte alokaci správnému partnerovi. Jako datum od/do vyberte datum kdy se sníží dostupnost alokovaných pokojů. Kolonka Množství je množství pokojů daného typu pokoje, kterého se alokace budou týkat. Alokace se začnou postupně rušit podle počtů dnů, které vyberete před datem alokace. (příklad: pro alokaci 25-27.10 a vybraném počtu dní "3" se 23.10. zruší alokace na 25.10. a alokace je tedy už jen dvoudenní). Datum expirace vás ve vybraný den, při přihlášení do Siesta Extranetu, upozorní oknem s vypršenými opcemi a alokacemi. Vyberte typ pokoje, kterého se alokace budou týkat a pokud máte delší časový rozsah opakujících se alokací, můžete alokace přiřadit jen pro konkrétní dny. Pro vytvořenou alokaci můžete vytvořit individuální ceník. Jeho nastavení probíhá stejně jako nastavení ceníku pro partnera, které bude rozepsané v dalším odstavci.

Pokud v Tabulce cen chvíli podržíte kurzor na alokaci (závorka za dostupností), uvidíte detail alokace. Partnera, dobu trvání alokace a počet alokovaných pokojů (první číslo v závorce) a počet rezervací partnera, které alokaci v daný den využívají (druhé číslo v závorce). V záložce Alokace v Management / Prodej najdete seznam všech alokací.

Ceník

V záložce Ceník na detailu partnera můžete partnerovi nastavit individuální ceny, odlišné od cen v Tabulce cen. Kliknutím na přidat cenu pro partnera se dostanete na okno individuálního ceníku. Princip zadávání dat je totožný s ceníkem u alokace, tento je ale platný u každé rezervace partnera, ne jen v alokovaném období.

Ceník můžete přiřadit ke konkrétnímu typu pokoje. V Typ změny nastavíte jak se má částka za pokoj změnit. Změny +/- mění cenu uvedenou v Tabulce cen, změna = nastaví zcela novou cenu. Vybráním datumu nastavíte dobu trvání ceníku. V tabulce v pravém sloupci můžete cenu za pokoj upravit podle počtu ubytovaných hostů. Nezapomeňte pak uložit zvlášť ceny za osoby i celý ceník pomocí ikony diskety.

Last updated