Kontrola faktur

Kontrola placení faktur v Siesta Extranetu.

Obecné

Pokud používáte modul Vyfakturuj, na této obrazovce můžete kontrolovat vaše faktury. Na jednotlivé faktury lze kliknout, čímž si zobrazíte detail faktury. Rovněž se lze proklikem dostat na detail rezervace.

Přehled kontrol

Nezaplacené faktury

Zde se zobrazí nalezené faktury po datu splatnosti.

Chybějící dodavatel

Zde naleznete faktury, u kterých není vyplněn dodavatel.

Chybějící faktury

Zde najdete faktury, která existují na portálu Vyfakturuj, ale nejsou evidovány v Siesta Extranetu.

Chybějící faktury

Zde najdete faktury, které jsou vedeny v Siesta Extranetu, ale nejsou vedeny na portálu Vyfakturuj.

Last updated