Rezervace

Grafy statistik rezervací.

Obecné

Záložka rezervace nabízí 4 grafy, které se věnují rezervacím, jejich počtu, zdroji, a času přijetí.

Denní přehled přijatých rezervací

Graf zobrazuje číselný údaj počtu rezervací přijatých z prodejních kanálů, který je pro lepší orientaci rozlišen odstíny.

Přijaté rezervace

Tento graf nám znázorňuje počet přijatých rezervací v jednotlivých měsících. Světle zelené jsou platné rezervace a tmavě zelené zrušené rezervace. V grafu můžeme filtrovat i dle jednotlivých zdrojů rezervací jako je Booking.com, Airbnb, Expedia či z ulice. Při najetí myší na sloupec se zobrazí hodnota.

Zdroje rezervací

Graf nám znázorňuje, jak jsou zastoupeny jednotlivé zdroje rezervací. Světle zelené jsou platné rezervace a tmavě zelené zrušené rezervace. Můžeme filtrovat i pro vybrané období.

Počet zarezervovaných pokojů u rezervace

Tento graf zobrazuje počet zarezervovaných pokojů u jednotlivých rezervací.

Last updated