Siesta Extranet
CZ
Search…
⌃K

Kalendář

V této sekci naleznete podrobný popis funkcí kalendáře v Siesta Extranetu.

Obecné

Interaktivní kalendář zobrazuje grafické rozložení rezervací ve Vašem hotelu v závislosti na čase a pokoji a zároveň umožňuje s rezervacemi pracovat. Na horní a levé straně kalendáře se nachází dvě lišty, které zobrazují dny, respektive pokoje.
Na liště kalendářních dní je zeleně označen dnešní den, světlejší barvou jsou poté zvýrazněny víkendy.
Could not load image
Horizontální lišta zobrazuje jednotlivé pokoje Vašeho zařízení. Pro názvy pokojů si můžete nastavit libovolnou barvu v sekci "Pokoje".
Could not load image

Přehled kalendáře

V kalendáři pak můžete vidět jednotlivé rezervace. Dvojklikem na rezervaci se dostanete na detail rezervace.
Každá rezervace obsahuje na levé straně "kolečko", které udává, z jakého zdroje rezervace přišla (Booking.com, Airbnb, Expedia, Z ulice, atd.). Stejná "kolečka" jsou i barevně označena. Zelená barva říká, že rezervace je již zaplacená, žlutá je částěčně zaplacená a šedivá je nezaplacená. U některých rezervací se může objevit červená ikonka platební karty, která symbolizuje, že rezervace má neplatnou kreditní kartu. Ikonka "hvězdičky" značí neschválenou rezervaci a konečně, ikona malé "kotvy" značí uzamčený pokoj pro službu chytrého uspořádání pokojů (která řeší problematiku hotelových overbooků). Více o službě chytrého uspořádání pokojů se dozvíte na odkazu níže, nebo kontaktujte svého technického poradce.
"B." = rezervace z Booking.com (rovněž se dají označit i barevně, viz níže)
Hvězdička značí neschválenou rezervaci.
V kalendáři je taktéž graficky zobrazen stav ubytovanosti rezervací:
Host je ubytován.
Host/rezervace je odbydlený/ná.
Zavřený pokoj pro možnost rezervace se zobrazí v kalendáři tímto způsobem, viz níže. Více o možnosti tohoto nastavení na odkazu níže.
Zavřený pokoj.
Jednotlivé rezervace se taktéž dají označit barvou Vašeho "Partnera", více informací na odkazu níže:
Zdrojům rezervacím (Booking.com, Expedia, Airbnb, atd.) můžete rovněž přiřadit barvy. Kalendář pak budete mít přehledně barevně rozlišený. Více informací ohledně nastavení této funkce naleznete na odkazu níže:

Horní lišta kalendáře

Níže jsou zobrazeny a popsány ikony nacházející se na horní liště kalendáře:
Could not load image
Pohyblivá lišta kalendáře.
Could not load image
Spuštění módu pro vytváření rezervací.
Could not load image
Posunutí kalendáře o 7 dní zpět.
Could not load image
Zadání výchozího data pro zobrazení kalendáře.
Could not load image
Posunutí kalendáře o 7 dní vpřed.
Could not load image
Určení počtu dnů, které se zobrazí v kalendáři.
Could not load image
Zobrazení změn nastavení a následná aktualizace kalendáře.
Could not load image
Odebrání nebo přidání 7 dnů ke kalendáři.
Could not load image
Navrácení se na dnešní datum.
Could not load image
Zaměření označeného dne.
Could not load image
Pohyb samotnou horní lištou kalendáře.
Could not load image
Nastavení zobrazení kalendáře.

Nastavení zobrazení kalendáře

Po kliknutí na ikonu nastavení zobrazení kalendáře se Vám zobrazí vyskakovací okno:
Díky tomuto nastavení můžete kalendář konfigurovat tak, aby Vám byl uživatelsky nejpříjemnější. Upravit můžete velikost zobrazení kalendáře, výchozí počet dní, zobrazení počtu osob a kapacitu pokojů, zobrazení rezervací v celých dnech či zobrazení rezervace v barvě partnera. Nastavit lze taktéž výchozí den zobrazení ode dne aktuálního.

Zobrazení praktických detailů kalendáře

V případě, že nechcete přecházet přímo do detailu rezervace, rozhodně využijete praktických menších detailů, které kalendář nabízí.
První možností je najetí kurzorem na Vámi vybranou rezervaci, následně se Vám po chvíli zobrazovací vyskakovací okno, viz níže:
Na detailu máte možnost získat rozšířený přehled o rezervaci. Jsou zde uvedeny údaje jako jméno hosta, na kterého byla rezervace vytvořena, datum rezervace až po údaj, zda došlo k uhrazení rezervace a jiné.
Druhou možností je využití kliknutí pravým kurzorem na příslušnou rezervaci, následně se Vám zobrazí tento detail:
Na rozdíl od první možnosti, s tímto detailem již můžete přímo upravit rezervaci. Například lze vložit poznámku, označit, zda je host ubytován, či pokoj uzamknout. Pro uložení poznámky nezapomeňte kliknout na ikonu diskety, která se Vám zobrazí.