Kalendář

V této sekci naleznete podrobný popis funkcí kalendáře v Siesta Extranetu.

Obecné

Interaktivní kalendář zobrazuje grafické rozložení rezervací ve Vašem hotelu v závislosti na čase a pokoji a zároveň umožňuje s rezervacemi pracovat. Na horní a levé straně kalendáře se nachází dvě lišty, které zobrazují dny, respektive pokoje.

Na liště kalendářních dní je zeleně označen dnešní den, světlejší barvou jsou poté zvýrazněny víkendy.

Horizontální lišta zobrazuje jednotlivé pokoje Vašeho zařízení. Pro názvy pokojů si můžete nastavit libovolnou barvu v sekci "Pokoje".

pagePokoje

Přehled kalendáře

V kalendáři pak můžete vidět jednotlivé rezervace. Dvojklikem na rezervaci se dostanete na detail rezervace.

Každá rezervace obsahuje na levé straně "kolečko", které udává, z jakého zdroje rezervace přišla (Booking.com, Airbnb, Expedia, Z ulice, atd.). Stejná "kolečka" jsou i barevně označena. Zelená barva říká, že rezervace je již zaplacená, žlutá je částěčně zaplacená a šedivá je nezaplacená. U některých rezervací se může objevit červená ikonka platební karty, která symbolizuje, že rezervace má neplatnou kreditní kartu. Ikonka "hvězdičky" značí neschválenou rezervaci a konečně, ikona malé "kotvy" značí uzamčený pokoj pro službu chytrého uspořádání pokojů (která řeší problematiku hotelových overbooků). Více o službě chytrého uspořádání pokojů se dozvíte na odkazu níže, nebo kontaktujte svého technického poradce.

pageNastavení

V kalendáři je taktéž graficky zobrazen stav ubytovanosti rezervací:

Zavřený pokoj pro možnost rezervace se zobrazí v kalendáři tímto způsobem, viz níže. Více o možnosti tohoto nastavení na odkazu níže.

pageNová rezervace

Jednotlivé rezervace se taktéž dají označit barvou Vašeho "Partnera", více informací na odkazu níže:

pagePartneři

Zdrojům rezervacím (Booking.com, Expedia, Airbnb, atd.) můžete rovněž přiřadit barvy. Kalendář pak budete mít přehledně barevně rozlišený. Více informací ohledně nastavení této funkce naleznete na odkazu níže:

pageZdroje rezervací

Horní lišta kalendáře

Níže jsou zobrazeny a popsány ikony nacházející se na horní liště kalendáře:

Nastavení zobrazení kalendáře

Po kliknutí na ikonu nastavení zobrazení kalendáře se Vám zobrazí vyskakovací okno:

Díky tomuto nastavení můžete kalendář konfigurovat tak, aby Vám byl uživatelsky nejpříjemnější. Upravit můžete velikost zobrazení kalendáře, výchozí počet dní, zobrazení počtu osob a kapacitu pokojů, zobrazení rezervací v celých dnech či zobrazení rezervace v barvě partnera. Nastavit lze taktéž výchozí den zobrazení ode dne aktuálního.

Zobrazení praktických detailů kalendáře

V případě, že nechcete přecházet přímo do detailu rezervace, rozhodně využijete praktických menších detailů, které kalendář nabízí.

První možností je najetí kurzorem na Vámi vybranou rezervaci, následně se Vám po chvíli zobrazovací vyskakovací okno, viz níže:

Na detailu máte možnost získat rozšířený přehled o rezervaci. Jsou zde uvedeny údaje jako jméno hosta, na kterého byla rezervace vytvořena, datum rezervace až po údaj, zda došlo k uhrazení rezervace a jiné.

Druhou možností je využití kliknutí pravým kurzorem na příslušnou rezervaci, následně se Vám zobrazí tento detail:

Na rozdíl od první možnosti, s tímto detailem již můžete přímo upravit rezervaci. Například lze vložit poznámku, označit, zda je host ubytován, či pokoj uzamknout. Pro uložení poznámky nezapomeňte kliknout na ikonu diskety, která se Vám zobrazí.

Last updated