Události rezervací

Zde naleznete všechny nové, změněné nebo zrušené rezervace.

Obecné

Obrazovka s událostmi rezervací slouží jako přehled všech změn, které souvisí s rezervacemi. Naleznete zde veškeré nové, změněné a zrušené rezervace.

Schválení rezervací

Kliknutím na položku na nástěnce se dostanete na detail této konkrétní rezervace, kde ji můžete zkontrolovat či v případě nutnosti upravit. Tlačítkem "Schválit rezervaci" potvrdíte, čímž tato rezervace zmizí z nástěnky. Můžete využít taktéž hromadného schválení, kdy nejprve vyberete požadované rezervace a poté tlačítkem "Schválit vybrané" je schválíte.

Přehled znaků

Jednotlivé položky v úvodu označují:

Zrušená rezervace
Změněná rezervace
Kanál rezervace
Počet dospělých a dětí v rezervaci
Jméno rezervace
Příjezd a odjezd rezervace

Last updated