Vlastní kalendáře

Nastavení pomocných kalendářů.

Obecné

Vytvoření vlastního kalendáře je velice jednoduché a při větším počtu pokojů se jedná o skvělý nástroj pro zpřehlednění a zefektivnění Vaší práce s kalendáři. Vlastní kalendáře lze také využít pro evidenci půjčovaného vybavení či wellness.

Přehled kalendářů

V Siesta Extranetu lze vytvořit dva typy kalendářů. První z nich je denní kalendář, v kterém lze zaznamenávat po dnech, svými funkcemi je stejný jako kalendář hlavní. Druhým typem je kalendář hodinový, tento typ je vhodný především pro krátkodobější využití.

Podrobný návod pro samotnou konfiguraci kalendářů naleznete na odkazu níže:

pageKalendáře

Denní kalendář

Hodinový kalendář

Last updated