Siesta Extranet
CZ
Search
K

Nastavení cizinecké policie

Záložka pro nastavení ohlašování cizinců cizinecké policii.

Obecné

Zobrazuje údaje důležité pro správnou funkčnost ohlašování cizinecké policii.

Nastavení cizinecké policie

Na této záložce vyplňte všechny kolonky, které jsou požadovány.
Název ubytovatele: jméno společnosti příp. jméno OSVČ
Nehlášené občanství: CZE - pro občany České republiky
IDUB: 12-místné číslo, které obdržíte od cizinecké policie
Přidělená zkratka: 5 místný kód, který obdržíte od cizinecké policie
Kontaktní osoba: osoba, která je u cizinecké policie nahlášená jako kontaktní
Telefon: telefon kontaktní osoby
Okres a další údaje adresy: vyplňte pokud možno všechna pole dle adresy nahlášené cizinecké policii
Login exportu: přihlašovací jméno, které obdržíte od cizinecké policie (pro robotické vkládání)
Heslo exportu: heslo, které obdržíte od cizinecké policie (pro robotické vkládání)
Automatický report a email: Pro automatické robotické vkládání hostů do ubyportu vložte email, na který vám bude policie zasílat doručenky a tlačítko přesuňte na "ano".
Následně u každého pokoje (Aplikace -> Data -> Pokoje) nastavte požadované nastavení cizinecké policie jako na obrázku níže.
Last modified 3yr ago