Nastavení cizinecké policie

Záložka pro nastavení ohlašování cizinců cizinecké policii.

Obecné

Zobrazuje údaje důležité pro správnou funkčnost ohlašování cizinecké policii.

Nastavení cizinecké policie

Na této záložce vyplňte všechny kolonky, které jsou požadovány.

Název ubytovatele: jméno společnosti příp. jméno OSVČ

Nehlášené občanství: CZE - pro občany České republiky

IDUB: 12-místné číslo, které obdržíte od cizinecké policie

Přidělená zkratka: 5 místný kód, který obdržíte od cizinecké policie

Kontaktní osoba: osoba, která je u cizinecké policie nahlášená jako kontaktní

Telefon: telefon kontaktní osoby

Okres a další údaje adresy: vyplňte pokud možno všechna pole dle adresy nahlášené cizinecké policii

Login exportu: přihlašovací jméno, které obdržíte od cizinecké policie (pro robotické vkládání)

Heslo exportu: heslo, které obdržíte od cizinecké policie (pro robotické vkládání)

Automatický report a email: Pro automatické robotické vkládání hostů do ubyportu vložte email, na který vám bude policie zasílat doručenky a tlačítko přesuňte na "ano".

Následně u každého pokoje (Aplikace -> Data -> Pokoje) nastavte požadované nastavení cizinecké policie jako na obrázku níže.

Last updated