Siesta Extranet
CZ
Search
K

Dostupnost

Analýza dostupných pokojů.
Tabulka umožňuje rychlý přehled dostupných typů pokojů včetně celkového souhrnu v procentech. Zobrazit dostupnost je možné po dnech až na rok dopředu nebo po týdnech až na 25 týdnů dopředu.

Přehled dostupnosti

V zobrazení po dnech jsou prodané (tedy nedostupné) typy pokojů označeny světle zelenou barvou
, částečně prodané tmavě zelenou
a neprodané šedivou
. V zobrazení po týdnech je použita širší škála zelené rozlišující míru dostupnosti v jednotlivých týdnech. Zobrazení po týdnech je počítáno jako počáteční den a následujících 6 dní, nikoliv od pondělí do neděle.
Last modified 4yr ago