Siesta Extranet
CZ
Search…
⌃K

Reporty

Pokročilé managerské reporty Vašeho Siesta Extranetu.

Obecné

V sekci reporty naleznete 5 pokročilých grafů, které můžete perfektně využít pro zlepšení procesů ve firmě a zvýšení Vašich zisků.

Statistika obsazenosti

Vygenerování reportu je jednoduché - stačí zvolit rok, pro který chcete statistiku obsazenosti vytvořit. Navíc je možnost vybrat ještě druhý rok pro meziroční porovnání. Statistika obsahuje velmi detailní informace o obsazenosti jednotlivých pokojů za vybraný rok. Na konci reportu je i legenda, co který údaj znamená.

Report období

Report období je nový statistický report o Vašich rezervacích a pobytech za zvolené časové období.
Report je rozdělen do těchto částí:
  • Základní přehled
  • Statistika rezervací podle zdroje
  • Statistika rezervací podle partnera
  • Obsazenost typů pokojů
  • Přijaté platby
  • Účtované položky u platných rezervací
  • Účtované položky u platných rezervací podle kategorie
Vytvoření reportu je snadné - stačí zadat požadované období, pro které chcete report sestavit.
Všechny údaje v jednotlivých částech jsou dobře popsané a nepotřebují žádné dodatečné vysvětlení až na dvě výjimky - Účtované položky u platných rezervací (podle kategorie). Zde raději upozorníme, že tyto položky byly pouze natěžené na účtu rezervace. A je tedy možné, že celková výše účtovaných položek bude vyšší, než celková výše přijatých plateb a naopak.

Export emailů

Dalším manažerským reportem je Export emailů, což je nástroj pro vygenerování souboru, který obsahuje emailové adresy z rezervací za dané období. Aby se daný soubor vytvořil stačí zadat období a zdroje rezervací. Můžete do souboru zahrnout emaily, které byly zaslány stornovaným rezervacím nebo zadat domény, které chcete z reportu vyjmout.
Soubor Excel (tabulky), který se vygeneruje bude obsahovat emailové adresy, jména a příjmení osob, které rezervaci provedly.

Účetní report

Účetní report je další manažerský report dostupný v této sekci. Tento report je zaměřen pouze na finance a jeho smyslem je usnadnit Vám kontrolu při tvorbě účetní uzávěrky. Tvorba reportu je intuitivní - stačí zadat požadované období a případně vybrat požadovaný typ plateb, pro které chcete report vygenerovat. Report můžete vytvořit ve dvou formátech - PDF a Excel XLSX, z důvodu kvalitnějšího zpracování doporučujeme využít druhý z jmenovaných.
Účetní report je rozdělen do dvou částí - platby a fakturované položky. Obě části jsou pak tvořeny podrobným seznam všech plateb, nebo položek a jejich celkovými součty.

Report podle typů pokojů

V tomto manažerském grafu můžete velmi snadno vyexportovat report podle typů Vašich pokojů. Stačí pouze vybrat období podle roků a měsíců. Ve výsledném exportu pak nalezenete jednotlivé části podle pokojů - tržby, obsazenost, počet rezervací, průměrná cena za pokojnoc atd.
Last modified 3yr ago