Nastavení

V této sekci najdete důležitá nastavení Vaší aplikace.

Obecné

Postupně jsou popsány všechny sekce a jejich konfigurace. Stejně jako u ostatních sekcích, i tato přesně kopíruje rozhraní Extranetu.

Last updated