Hromadná úprava cen

Slouží k jednorázové plošné úpravě cen.

Obecné

Podobně jako úprava cen a restrikcí funguje i obrazovka pro hromadnou úpravu cen. Je nutné zvolit datum a dny, pro které budou změny platit, stejně tak jednotku neboli operaci, kterou budeme provádět. Můžete také zvolit možnost “neovlivňovat vyprodané dny”, která zakáže změny u již vyprodaných dnů. Jediným rozdílem oproti předchozí obrazovce je možnost upravit výši změny pro každý pokoj zvlášť. Tuto obrazovku tak využijete hlavně při nastavování cen na nadcházející měsíce a roky apod.

Last updated