Zařízení

Informace ohledně Vašeho zařízení.

Obecné

Zobrazuje všechna spravovaná zařízení, jejich adresu a kontaktní údaje. Všechny úpravy konzultujte s Vaším technickým poradcem.

Last updated