Finance

Finance Vašeho zařízení v přehledných grafech.

Obecné

V záložce finance je nabídnuto několik grafů zobrazujících finanční stránku Vašeho zařízení v podobě přijatých plateb, typů plateb a tržeb.

Mesíční tržby z ubytování podle zdrojů rezervací - €

Zde naleznete zobrazení měsíčních tržeb barevně rozdělených podle zdrojů rezervací, například Booking.com, Airbnb, web, partneři apod.

Denní tržby z ubytování podle zdrojů rezervací - €

Zde jsou naopak zobrazeny tržby denní z ubytování podle jednotlivých zdrojů.

Přijaté platby

Graf přijatých plateb slouží k tomu, abychom viděli skladbu přijatých plateb a jejich výši. K zobrazení výsledků je vždy třeba vyplnit políčko “Měna” a vybrat z možností EUR/CZK/USD. V políčku “Zdroj rezervace” je možnost zobrazit výsledky pro konkrétní prodejní kanál.

Typy plateb

Graf typů plateb nám zobrazuje skladbu přijatých plateb s možností časového hlediska. Je tu možnost rovněž vyfiltrovat dle zdroje rezervace a dle časového období v příslušné buňce.

Tržby

Poslední graf nám zobrazuje výši tržeb za jednotlivé měsíce a slouží k přehlednému vizuálnímu srovnání jednotlivých měsíců. Zde je opět třeba vyplnit políčko “Měna”, a pokud chceme vidět pohled pouze pro jednotlivé prodejní kanály, tak vyplnit políčko “Zdroj rezervace”.

Last updated