Verze 2.4.14

Dvojklik v kalendáři, úpravy a optimalizace

Nové funkce

Na základě četných požadavků jsme připravili změnu při zobrazení detailu rezervace z kalendáře. Nyní je nutné na rezervaci v kalendáři kliknout dvakrát (dvojklik) pro otevření detailu.

Změny

Do listu “seznam transakcí” v Účetním reportu byla přidána kolonka “Název pokoje”.

Tabulka s informacemi o rezervaci se nyní v kalendáři zobrazuje i účtům s oprávněním uklízečka.

Úpravy vedoucí k rychlejšímu načítání tabulky cen a ukládání kalendáře.

Optimalizace úklidů.

Úprava dokumentu “tisk hosta”.

Pokud vám přijde upozornění o vyplněném online check-in formuláři, je možné se kliknutím na toto upozornění dostat přímo na detail hosta pro kontrolu údajů.

Optimalizace online check-in formuláře.

Upraveno zadávání dat při úpravě cen a restrikcí.

Nyní lze smazat emailovou šablonu.

Byla odebrána funkce “Kontrola prodeje”. Její funkčnost po předchozích úpravách pozbyla smyslu.

Do sekce “hromadná úprava cen” bylo přidáno tlačítko “neovlivňovat vyprodané dny”

Do sekce “Analýzy” byla přidána statistika odeslaných emailových šablon a vyplněných formulářů pro online check-in.

Opravy

Byly opraveny statistiky, které braly v potaz i deaktivované pokoje.

Na seznamu faktur byl opraven filtr pro datum vystavení.

Last updated