Dodavatelé

V této sekci lze nastavit dodavatele, nebo-li vaše poskytovatele externích služeb.

Obecné

Dodavatelé se dají chápat jako poskytovatelé Vašich externích služeb. Například se může jednat o transfery z letiště či donášky nebo objednávky pro vaše hosty do pokojů.

Přehled dodavatelů

Na obrázku níže je zobrazen seznam všech vytvořených dodavatelů pro vaše zařízení.

Pro vytvoření nového dodavatele klikněte v pravém dolním rohu na políčko Přidat dodavatele. Následně se vám zobrazí nové okno.

Do kolonky Uživatel označte vlastní zařízení. Velmi důležité je v kolonce Notifikační e-mail vložit email vašeho dodavatele. Na tento email bude chodit upozornění o vytvoření nového transferu nebo donášky. V případě že vytváříte nového dodavatele pro potřeby transferů, zaklikněte Transfery zapnuty na ANO ale nikoliv již Donášky zapnuty. Stejné logiky se naopak držte při vytváření dodavatele pro potřeby donášek.

Pro samotné vytvoření transferů a donášek navštivte odkazy níže:

pageTransferypageDonášky

Last updated