Hosté

Analýza skladby Vašich hostů.

Obecné

V této analýze nalezneme čtyři užitečné grafy, jenž nám zobrazí skladbu hostů dle specifických kriterií.

Věk

První graf “Věk” nám rozdělí hosty dle věku a my vidíme, jaká věková skupina k nám nejčastěji jezdí a můžeme tomu přizpůsobit pokoje, reklamu i komunikaci.

Pohlaví

Druhý graf “Pohlaví” nám zobrazí zastoupení mužů a žen mezi hosty.

Účel pobytu

Třetí graf “Účel pobytu” nám dává informaci, za jakým účelem hosté jezdí. Je to dobré pro pochopení jejich priorit, ale i chování a potřeb. K tomu opět můžeme uzpůsobit naše služby.

Státní občanství

Čtvrtý graf “Státní občanství” nám přehledně zobrazuje zastoupení hostů z jednotlivých zemí. Od nejnižšího zastoupení až k největšímu zastoupení jednotlivých zemích.

Last updated