Přehled

Pokročilé analýzy o statistikách Vašeho zařízení.

Obecné

V přehledové analýze vidíme 8 grafů, které se věnují obsazenosti, tržbám a vzájemným souvislostem. Svislá osa označuje hodnotu pro daný graf a vodorovná jednotlivé měsíce v roce. Světle zelená barva označuje tento rok a tmavě zelená předchozí. Najetím myší na pole grafu se zobrazí hodnoty pro daný měsíc. Pro potřeby filtrování můžete využít typy pokoje, zdroje rezervace nebo Vaše partnery.

Obsazenost - pokojnoci (RN)

Z grafu můžeme vyčíst počet platných odbydlených pokojonocí v jednotlivých měsících.

Tržby za ubytování (RR) - €

Graf zobrazuje součet naúčtovaných položek typu ubytování na účtech platných rezervací, bez ohledu na to, zda položky byly uhrazeny či nikoliv. Svislá osa označuje tržbu v EUR.

Průměrná tržba za pokojnoc (ADR) - €

Třetí graf ukazuje naúčtované ceny za ubytování za pokojnoc u platných rezervací s příjezdem v daném období.

RevPar

ReVpar (Revenue per Available Room) ukazuje cenu za disponibilní pokoj. Je to mezinárodně používaný ukazatel, který se sleduje v delším časovém období a vypočítá se jako podíl celkových tržeb za ubytování za určité období a celkového počtu disponibilních pokojů za stejné období. Nebo také jako součin tržeb za ubytování a obsazenosti v % za určité období. Můžeme jej chápat jako ukazatel pro porovnání, zda se vyplatí prodávat více nocí za nižší cenu nebo méně nocí za vyšší ceny.

Obsazenost - (OCC) - %

Pátý graf ukazuje obsazenost vztaženou k celkové kapacitě, tedy v %.

Stornované rezervace - %

Šestý graf ukazuje vývoj poměru stornovaných rezervací vůči celkovému počtu.

Doba mezi rezervací a check-inem

Sedmý graf znázorňuje množství rezervací rozdělené podle počtu dní mezi časem rezervace a časem příjezdu.

Průměrný počet dní mezi rezervací a příjezdem

Osmý graf ukazuje průměrný počet dní mezi časem příjezdu a časem vytvoření rezervace.

Last updated