Pokoje

Konfigurace Vašich pokojů.

Obecné

Seznam všech Vašich pokojů. Neprovádějte změny bez konzultace s Vaším technickým poradcem.

Nastavení nových pokojů

Konfigurace nových pokojů je velmi jednoduchá, stačí vyplnit požadované informace a přidat obrázky.

Last updated