Ukládání a editace

Jednoduchý návod, jakým způsobem ukládat a editovat informace v Siesta Extranetu.

Obecné

Stejně jako v jiných aplikacích, tak i v Siesta Extranetu je nutné ukládat a editovat nové, či změněné informace. Tento proces má několik úrovní, které budou blíže popsány níže.

Přehled ukládání a editace

Když se dostanete na obrazovku, kde vytváříte nebo upravujete nějaká data, všechny změny uložíte ikonou diskety v pravém horním rohu. Křížkem okno zavřete bez uložení.

Druhá možnost je zobrazení "fajfky" místo diskety, znamená to, že jste se při editaci na jedné obrazovce dostali o úroveň níže; např. přiřazování pokoje při vytváření nové rezervace. Výběr pokoje uložíte „fajfkou“ a rezervaci i s pokojem uložíte pomocí ikony diskety.

V případech, kdy uložení či zrušení není k dispozici, se zpět dostanete pomocí tlačítka "zpět" v pravém dolním rohu.

Last updated