Partneři

Firmy nebo právní entity, se kterými spolupracujete opakovaně. Funkce partneři umožňuje individualizovat nabídku a využít další nástroje pro lepší přehled.

Obecné

Pokud k Vám do zařízení jezdí zaměstnanci jedné firmy opakovaně, je ve Vašem zájmu vyjít této firmě vstříc a usnadnit jí administraci s pobytem u Vás podrobnější evidencí hostů. Můžete jí nabídnout individuální ceny a alokace, což jsou předem dohodnuté předrezervace kapacit v určitém termínu a pokoji (podobné opcím u individuálních zákazníků).

Partneři

Na úvodní obrazovce v menu Partneři je seznam všech Vašich partnerů i s fakturačními a kontaktními údaji. Kliknutím na tlačítko "Přidat partnera" si můžete nakonfigurovat nového partnera, pro lepší orientaci ve Vašem kalendáři lze Partnerovi přiřadit barvu, příslušného partnera můžete také spárovat s typem partnera (například pro Hotel). Pro konfiguraci typů partnerů navštivte stránku níže:

pageTypy partnerů

Kliknutím na existujícího partnera můžete provést úpravy údajů nebo nastavení.

Detaily

Na této obrazovce jsou všechny kontaktní a fakturační údaje, které můžete o partnerovi vyplnit. Partnerovi můžete přidat i barvu, které se zobrazí v kalendáři u rezervace. Pomocí tlačítek v pravém dolním rohu můžete údaje o partnerovi upravit nebo celý záznam o partnerovi smazat. Tlačítko "Zpět" slouží pro návrat na seznam partnerů.

Rezervace

Zde se zobrazí všechny rezervace, které mají daného partnera přiřazeného na detailu rezervace v kolonce Partner. Kliknutím na rezervaci se dostanete na detail rezervace.

Hromadná fakturace

V případě, že si Váš partner/klient žáda vystavení jedné faktury na více rezervací, klikněte na požadovaného partnera. Poté klikněte na záložku Rezervace. Zaškrtněte požadované rezervace a poté klikněte na tlačítko v pravém dolním rohu "Vytvoření účtu pro fakturaci více rezervací".

Následně se Vám zobrazí vyskakovací okno, v kterém je potřeba pojmenovat nový účet, vybrat společnou měnu pro jednotlivé položky a uložit.

Poté se Vám vytvoří nový účet, který není vázán k rezervaci ale je vázán na partnera. Pro každou vybranou účetní položku se na novém účtu vytvoří její duplikát a ke každé původní účetní položce reference na nově vytvořenou účetní položku.

Poté stačí pokračovat jako u klasického účtu, tj. vytvořit fakturu s vybranými položkami. Při uložení faktury a vytvoření platby se vytvoří jedna platba na novém hromadném účtě. Na účtech u rezervací se vytvoří platby podle hodnot jednotlivých položek a těm se vytvoří reference na hlavní platbu, která vznikla na hromadném účtě.

Hromadné účty lze zobrazit v sekci Recepce / Partneři / Detail Partnera.

Příklad hromadného účtu.

Hosté

Hosté, u kterých jsme na detailu hosta zadali partnera se zobrazí v tomto seznamu.

Faktury

Všechny vystavené faktury pro příslušného partnera se zobrazí zde.

Alokace

Alokace jsou předem nasmlouvané opce (předrezervace) pro jednoho partnera. Pomocí alokací si lze v určitých termínech zamluvit část ubytovací kapacity, která se nebude nabízet k prodeji. Partner musí do určeného data projevit o alokaci zájem, aby nebyla zrušena. Vše samozřejmě závisí na Vaší dohodě.

Jak nastavit alokace se dozvíte zde:

pagePartneři - Alokace a Ceníky

Ceník

Pro daného partnera je možné vytvořit individuální ceníky ubytování v závislosti na datu, počtu osob nebo pokoji. Cena může být libovolná, nebo se odvíjet od tabulkové ceny.

Jak nastavit cenu pro partnera:

pagePartneři - Alokace a Ceníky

Last updated