Pokladny

Nastavení pokladen ve Vašem Siesta Extranetu.

Obecné

Pokladny slouží ke sledování finančních toků v ubytovacím zařízení. Umožňují snadno evidovat všechny peněžní transakce na směnách recepčních. Jakmlie recepční jednou svoji směnu ukončí a předá druhému, nelze již směnu jakkoliv dodatečně změnit, abychom předešli "podvádění".

Pokud si nebudete vědět rady s nastavením a správou pokladen, neváhejte kontaktovat Vašeho technického poradce.

Konfigurace pokladny

Počáteční nastavení je komplikovaným procesem, pokud o pokladnu máte zájem, silně doporučujeme kontaktovat technického poradce, aby Vám pokladnu nastavil. Možnosti nastavení pokladny je opravdu široké a pokrývají potřeby všech typů ubytovacích zařízení.

Prvním nezbytným krokem k používání pokladny je vytvořit alespoň jednu pokladnu - kliknutím na tlačítko "Přidat pokladnu".

V kolonce "Jméno" je důležité vyplnit pole s názvem pokladny (vhodné je pojmenovat podle názvu recepce - např. "Horní recepce"). Velmi důležité je pak především pomocí tlačítka "Přidat typ platby" navolit, které typy plateb pokladna přijímá.

V kolonce "Typ platby" si pluskem vyberete typ platby, kterou daná pokladna bude přijímat. Může to být cash, credit card, credit card deposit nebo bank transfer. Každé pokladně lze přidat vícero typů plateb, ale je vhodnější, aby každá pokladna přijímala pouze jeden typ platby. Budete tak mít lepší přehled o cash flow. Následně lze vyplnit ID platební metody ve Vyfakturuj, se kterou se typ platby v pokladně spáruje.

Pokud máte dvě a více recepcí, na kterých přijímáte hotovost, podle zákona o EET byste měli mezi těmito dvě recepcemi rozlišovat a zasílat údaje o každé zvlášť. Toho lze docílit právě přes pokladny - každé recepci nastavíme vlastní pokladnu, na Vyfakturuj.cz nastavíme dvě platební metody a následně spárujeme platební metodu s typem platby, který pokladna přijímá. V takovém případě se vyplatí pojmenovat pokladny od názvu recepce, jak již bylo zmíněno výše. Poté nezapomeneme celý proces uložit.

Nakonfigurované pokladny se Vám poté zobrazí v seznamu pokladny. Kliknutím na vybranou pokladnu se jednoduše dostanete na její přehled, kde můžete změnit jméno, přidat a odebrat typ platby nebo ji otevřít a zavřít. Také můžete celou pokladnu smazat.

Last updated